Todos En Azul és una associació creada per famílies amb nens i nenes amb TEA (Trastorn de l’Espectre Autista) conjuntament amb una noia que treballa en l’àmbit de l’educació especial. Partim d’una premissa clara i molt senzilla, LA DIFERÈNCIA ESTÀ AMB TOTHOM.  Amb això el que volem dir, és que totes les persones que formem part de la societat, totes, tenim dificultats en algun àmbit de la nostra vida, com també tenim habilitats per aconseguir i fer bé algunes altres coses.

Qui no té vergonya de parlar en públic? o qui no sap expressar moltes vegades els seus sentiments a la persona que té al seu costat? Hi ha molta gent que no sap gestionar bé les seves emocions i des de fora, sembla que tot està bé, quan en realitat, no és així. Hi ha de tot i a tot arreu.

La qüestió és la següent; què passa aquí? si totes tenim característiques diferents i per una altra banda, necessitem les mateixes coses com l’amor, la comprensió, l’atenció, la salut, el benestar, el conviure en societat, la comunicació, etc… ¿com pot ser que en el segle en que vivim, existeixin tantes mancances d’una cosa tant bàsica com el dret a la COMUNICACIÓ? D’igual manera, tothom necessita certa fluïdesa per poder viure i conviure en societat d’una manera natural, tenint en compte la diversitat de tots plegats. També podríem parlar d’un munt d’àmbits amb necessitats que a dia d’avui, no estan cobertes; com les persones que viuen sota el llindar de la pobresa, en situació d’exclusió social, rebent maltractament físic, psicològic o institucional, dels animals i l’explotació dels mateixos, la contaminació del nostre planeta, els desnonaments, etc. Pot semblar un tòpic, però és així. I tot això, ho hem creat nosaltres, tot i que uns més que d’altres.

Todos En Azul va dirigida principalment a les persones amb TEA. Volem cobrir, en la mesura del possible, aquesta mancança de compressió i comunicació  de l’àmbit social per tal de que puguin comprendre on estan, que han de fer, perquè serveix una cosa o una altra, i a partir d’aquí, fomentar la comunicació i que puguin arribar a ser el més autònoms possibles.

Un dels objectius és potenciar l’autonomia de les persones a través de la comunicació i comprensió del que ens envolta. Un altre objectiu és fer visible i que la gent l’entengui com a necessària, aquesta eina (Pictogrames). Com moltes altres eines que existeixen i es fan servir en aquesta societat, com ara les senyals de circulació, volem que també ho siguin els pictogrames, elements que es fan vitals per les persones amb TEA.

Els pictogrames són imatges senzilles que poden representar vàries coses; emocions, objectes, llocs, accions, aliments, etc… són dibuixos simples que podem trobar a ARASAAC (Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa). Aquesta eina, on existeixen un munt de recursos educatius per millorar l’aprenentatge i l’autonomia de la manera més adequada dirigit entre altres, a les persones amb TEA, també ha sigut la impulsora de projectes com el nostre, la senyalització dels espais del nostre entorn a través de pictogrames. A les escoles es treballa amb aquest recurs, algunes famílies també ho fan, però els carrers son un altre món, un món ple d’estímuls i soroll.

Treballem per poder arribar tant als comerços com a les zones públiques, per tal de senyalitzar-ho amb el pictograma corresponent i fer del seu entorn un lloc Cognitivament Accessible. “L’accessibilitat cognitiva” és la característica de les coses que són fàcils de comprendre.

L’associació es va crear a l’Abril d’aquest any, a Torreforta, Tarragona. La primera fita que ens plantegem és senyalitzar els barris de Ponent i hem començat per Torreforta. Hem d’afegir, que alguns clubs han volgut col·laborar, per tal de fer accessible les seves instal·lacions i fer visible aquesta necessitat bàsica allà on vagin, com ara l’ADTTorreforta i el CNTàrraco. A dia d’avui, estem treballant per poder acabar els Barris de Ponent i per una altra banda, atendre altres projectes amb el mateix objectiu.

Aprofitem per comunicar-vos que, si teniu temps i ganes d’implicar-vos, estarem encantades de que ens ajudeu en els moments de la col·locació de Pictogrames o altres activitats que puguin sorgir. Per aquest motiu, o qualsevol dubte, us podeu adreçar a través del correu electrònic: todosenazul@gmail.com, Instagram o Facebook “Todosenazul”.

Ana Martínez Comas, de l’associació Todos En Azul.