El Passaport Edunauta ha arribat a Tarragona amb moltes ganes de trepitjar fort i omplir de vida la ciutat. Aquest projecte està impulsat per la Fundació Bofill i la Cooperativa +Educació, i gestionat a la ciutat per l’Institut Municipal d’Educació de Tarragona (IMET) i per la Cooperativa Combinats.

Es tracta d’un projecte pilot de creació d’oportunitats educatives i d’acreditació i reconeixement social d’aprenentatges fora de l’escola que catalitza i connecta tota la potència educativa d’un territori. La seva metodologia es basa en el anomenats passaports d’aprenentatge, on s’anima i es celebra la participació en activitats extracurriculars obertes, dins i fora escola, a tots els seus infants, independentment del seu origen social, per tal d’ampliar la igualtat d’oportunitats educatives.

Al curs 2020-2021 el projecte Passaport Edunauta ha aterrat a tres zones de la ciutat: Ponent, Sant Salvador i la Part Baixa. En concret, al curs de 5è de primària de tretze escoles. D’aquestes tretze, vuit són als barris de Ponent, les quals van decidir participar amb molt d’entusiasme i amb molta il·lusió, obrint els seus braços al projecte, amb la mateixes ganes que aquells que el van impulsar a la ciutat. En total, s’han repartit 642 passaports a la ciutat, dels quals, 355 són als barris de ponent.

A més dels centres educatius, els quals són el punt de partida i seguiment dels Passaports, al projecte també participen els anomenats espais edunautes. Els espais són les entitats, equipaments i serveis de la ciutat que ofereixen activitats als infants que hi participen. Aquestes activitats permeten als infants visibilitzar els aprenentatges que fan en relació a 9 superpoders o competències (comunicació, resolució de problemes, empatia, treball en equip, curiositat, creativitat, iniciativa, perseverança i autoregulació).

La Fundació Casal l’Amic participa d’aquesta primera edició del Passaport Edunauta, juntament amb la Xarxa de Centres Cívics, la Biblioteca pública, la Biblioteca Pepita Ferrer de Torreforta, el Consell esportiu del Tarragonès, el Museu d’Art Modern, el Museu Nacional Arqueològic, el Grup d’Espai Fent Camí i l’Equip de Llengua i Cohesió. Tots els espais de la ciutat que vulguin oferir activitats són benvinguts.

En definitiva, una oportunitat per a què els infants coneguin el diferents recursos de lleure educatiu de la seva ciutat i pugin validar els seus aprenentatges invisibles.

 

Per més informació: raquelbarbier@combinats.cat