PROMOCIÓ ÈXIT ESCOLAR

Garantir la possibilitat de l’èxit escolar a infants adolescents i joves dels barris de Ponent i Sant Salvador amb programes adaptats a les seves necessitats.

TEA

Els Tallers d’estudis Assistits és un programa que sorgeix del Pla Educatiu d’Entorn , on el principal objectiu és potenciar la igualtat d’oportunitats, evitar qualsevol tipus de marginació i/o exclusió i afavorir l’èxit escolar de l’alumnat del centre, és per això que la nostra entitat es vol sumar a la tasca de les escoles per prevenir o actuar en situacions de vulnerabilitat social. La Fundació porta realitzant aquest programa des de el 2007 als barris de ponent de Tarragona i ara actualment també Sant Salvador.

Beques

FOTO 2El projecte de BEQUES ESCOLARS es un projecte de Fundació CATALUNYA LA PEDRERA que consisteix en un programa de beques per a alumnes de 10 a 16 anys orientativament, coincidint amb el canvi d’etapa d’Educació Primària a Educació Secundària per tal d’incidir en el seu èxit acadèmic.

Es treballa amb l’entorn socioeducatiu de l’infant o jove tant pel que fa a la detecció de necessitats com al seguiment del seu procés per tal de respondre a la seva situació individual en relació a tres àmbits principals: família, centre educatiu i entorn social.

La beca concedida pretén respondre de manera individual a situacions de dificultat econòmica per accedir als llibres i materials escolars complementaris, a situacions de necessitats de reforç educatiu per al seguiment del curs acadèmic i a un seguiment educatiu individualitzat a través d’un pla d’acció tutorial.

índex

Tallers de salut escolar

Els Tallers de Salut Escolar formen part de la col·laboració amb el Servei de Promoció de la Salut de l’Àrea de Serveis a la Persona de l’Ajuntament de Tarragona.

Consisteixen en tallers educatius en les diferents escoles de la ciutat en matèria de salut: hàbits d’higiene, alimentació saludable, etc.

dossier

EDUCACIÓ NO FORMAL

Centre Obert

FOTO 8El Centre Obert de la Fundació Casal l’Amic és un projecte socioeducatiu d’atenció a la infància que es desenvolupa al barri Campclar de Tarragona; tot i que també s’atén a infants d’altres barris de ponent.

Està constituït des de 1989 amb el suport del Departament de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya i, actualment atén a 40 infants d’entre 4 i 12 anys en horari extraescolar.

La finalitat de la tasca socioeducativa que es desenvolupa en aquest projecte és proporcionar atenció als menors afavorint el seu desenvolupament personal, integració social i adquisició d’aprenentatges, prevenir i detectar situacions de risc i compensar dèficits socioeducatius.

Es treballa mitjançant l’estimulació i promoció del desenvolupament de la personalitat, la socialització, l’adquisició d’aprenentatges bàsics, el temps de lleure i la compensació de deficiències socioeducatives de manera individual, de grup, familiar, amb la xarxa i comunitari.

Es realitzen activitats molt diverses, entre les que destaquem:

  • Activitats de promoció dels drets dels infants, vinculades al projecte Educo
  • Rugby com a eina d’integració social, en col·laboració amb el Club de Rugbi de
  • Tarragona
  • Activitats de promoció de la resiliència
  • Ús d’espais públics propers i sortides de descoberta del territori tant amb els infants com amb les famílies.

 

scfam_h3

SUPORT A LA FAMÍLIA

Acompanyament familiar

 

PROGRAMA CAIXAPROINFÀNCIA

Programa CaixaProinfància

El Programa CaixaProinfància és una iniciativa de l’Obra Social ”la Caixa” adreçada a la infància en situació de pobresa econòmica i vulnerabilitat social, amb la finalitat de promoure i donar suport al seu desenvolupament d’una manera integral, afavorint i fomentant les polítiques de millora de l’equitat, la cohesió social i d’igualtat d’oportunitats per a la infància i les seves famílies.

A través la col·laboració de la xarxa de recursos i entitats del territori per a l’abordatge integral dels Plans de treball de les famílies vinculades, el programa implanta una sèrie de serveis que es presten mitjançant entitats sense ànim de lucre especialitzades en cada àmbit:

  • Reforç educatiu i suport logopèdic i psicomotor
  • Atenció psicoterapèutica
  • Tallers educatius familiars
  • Serveis d’educació no formal i lleure: centre obert, colònies i casal d’estiu
  • Cartera de béns: alimentació i higiene infantil, equipament escolar i ulleres/audiòfons.

La Fundació Casal l’Amic realitzem la coordinació i el model d’acció social dels Programes CaixaProinfància als barris de Ponent i Sant Salvador, i comptem amb la col·laboració en la prestació de serveis de les entitats:

– Fundació GENTIS
– Fundació Antoni Cambrodí
– Fundació Pere Tarrésfundacionlacaixa_baixa
– INTRESS