Contacta'ns

Tractament de dades*
De conformitat amb la Regulació General de Protecció de Dades de la Unió Europea, us informem que les dades personals que facilitaràs passen a formar part d’un fitxer responsabilitat de CASAL L’AMIC. Pots exercir els drets d’accés, limitació, portabilitat o reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades; i de supressió o oblit, rectificació, cancel·lació i oposició al tractament de dades o recepció d’e-mailing a l’e-mail o al domicili situat a Via Laietana 54 de Barcelona. Donarem resposta a qualsevol petició. Contacta amb nosaltres si ho necessites a gestio@casalamic.org

 

Com arribar-hi:

Amb autobús
Línia 3 – Parada Tarradellas
Linies 6 – Parades Montsant o Llobregat
Línia 54 – Parada Tarradellas
Línia 30 – Parades Ctra. València, 222/224
Consulta horaris a la pàgina de la EMT

Amb tren
Estació de tren Tarragona AVE
Estació de tren Tarragona Ciutat

Amb cotxe
Es pot arribar per N-340, A-7, AP-7 i N-420

FUNDACIÓ CASAL L’AMIC
Fundació Casal l’Amic
Carrer Riu Llobregat, bloc 4 escala 10 1r 2
43006 Tarragona
977 55 28 34