COMUNITAT

Orientar a estimular processos de transformació i millora de l’entorn, com a eix, el vincle territorial i partint de l’apoderament de les persones, entitats i xarxes … Oferint eines i recursos per tal d’esdevenir aquests com a protagonistes del canvi social

A Peu de Carrer (APC)

A Peu de Carrer (APC) és un projecte d’intervenció socioeducativa amb conveni amb l’IMSST, que es desenvolupa a l’espai públic, als barris de Ponent. Treballa amb la finalitat d’observar, detectar, prevenir i actuar davant les necessitats de la població, especialment infants, adolescents, joves i les seves famílies en situació de risc i exclusió social.

OBJECTIU

Conèixer a la població del territori; en especial a infants, adolescents, joves i famílies establint vincles positius amb ells per acompanyar-los en el seu procés de desenvolupament integral amb la finalitat de fer de pont, canalitzant les seves necessitats i demandes amb els agents de la xarxa comunitària.

Proporcionar eines a les persones per tal d’assolir per ells mateixos el màxim desenvolupament de les seves capacitats per viure i conviure en equilibri en el seu entorn i la percepció que en té d’aquest.

A Peu de Carrer desenvolupa la seva acció als següents barris de Ponent de Tarragona amb la intenció d’apropar la població amb els recursos de la zona:

  1. El Pilar
  2. Campclar
  3. Torreforta
  4. Parc Riuclar
  5. La Floresta
  6. La Granja

LÍNIES D’ACCIÓ

  • Rutes

El treball al carrer permet a l’equip educatiu formar part de les dinàmiques establertes al territori. Per assolir aquest rol, l’equip realitza 3 rutes a la setmana de dues hores. Un dia es du a terme la ruta pel barri de CampClar i els altres dos dies, es fa la ruta per la resta de barris (El Pilar, Torreforta, La Granja, Parc Riuclar, La Floresta). El treball en medi obert permet l’observació directa, el coneixement del medi i l’acció socioeducativa.

  • Dinamitzacions

Es fan en diferents parcs i places, utilitzant diferents recursos educatius per a fomentar l’ús lúdic dels espais en medi obert. Algues es poden planificar a partir d’un eix temàtic plantejat puntualment amb característiques específiques, en funció de la col·laboració amb altres recursos. Algunes d’aquestes dinamitzacions es repeteixen any rere any, com poden ser les rutes de salut, que es fan en col·laboració amb l’equip de prevenció de l’ajuntament i el tècnic d’H2O.

imagedossier

INFOCARRER

Infocarrer

L’objectiu d’Infocarrer és crear un recurs de referència al barri d’atenció personal per donar resposta a les demandes de la població. Això és fa derivant a l’usuari al lloc més indicat a la seva demanda o necessitat i fomentant la col·laboració entre serveis.

És un servei d’atenció individualitzat a l’usuari/a on es dóna resposta a la demanda fent un posterior seguiment a cada cas.

InfoCarrer es fonamenta en la recerca, sota demanda, i la possible coordinació amb altres serveis que treballen bàsicament els àmbits següents: Salut, Formació, Laboral, Habitatge, Oci i Serveis d’Atenció.

El seu funcionament es concreta en l’atenció directa i depenent les demandes es realitza la prospecció necessària. Aquesta atenció que s’ofereix es caracteritza per ser un espai d’assessorament cap a la població del barri. L’educador o educadora facilita informació dels recursos adients a la demanda i al perfil de l’usuari o usuària, atenent a les seves inquietuds i particularitats. D’aquesta manera, també s’aconsegueix millorar el vincle de l’equip amb la persona.

Dins la línia d’intervenció socioeducativa de presència al carrer, A Peu de Carrer desenvolupa tot un seguit de dinamitzacions d’espais públics per treballar aspectes relacionats amb la salut des d’una perspectiva preventiva i a la vegada de promoció d’hàbits saludables.

Per una banda, l’equip programa les Rutes de Salut. Aquesta activitat es porta realitzant des de fa anys i en les quals s’han tractat, fins ara, diverses temàtiques relacionades amb la salut com l’alimentació, la salut sexual, la violència gènere, les addiccions, relacions de parella, el VIH, la SIDA i les Infeccions de Transmissió Sexual (ITS), la sexualitat femenina, la diversitat sexual o la salut a l’estiu, entre altres. En aquesta activitat, l’equip educatiu de medi obert dels barris de Ponent surt al carrer acompanyats d’un agent municipal de salut. Aquesta acció consisteix en realitzar un seguit de dinàmiques amb els i les joves que hi ha pels carrers, parcs i places dels barris de Ponent de Tarragona i es pretén crear un espai òptim pel debat sobre diversos aspectes de la salut. En aquest espai a l’aire lliure els i les joves poden expressar els seus dubtes i inquietuds relacionades amb la salut a peu de carrer.

D’altra banda, i com a acció innovadora de 2015, també es desenvolupen les Rutes de salut amb famílies. Aquesta acció és una activitat coorganitzada amb l’ABS La Granja – Torreforta i ve donada per la necessitat detectada de treballar amb famílies que tenen cura d’infants de 0 a 12 anys principalment i d’aquesta manera poder anar més enllà de la intervenció amb infants i joves. Per tal de treballar amb aquestes s’escull una temàtica identificada com a necessitat a tractar. L’objectiu de desenvolupar aquesta activitat conjuntament amb membres de l’equip de l’Àrea Bàsica Sanitària del Centre d’Atenció Primària Torreforta – La Granja és donar-li més contingut tècnic a nivell de salut i a la vegada comunitari, a més a més, d’apropar les famílies al centre de salut de referència. És per això que les rutes que es fan són amb dos membres de l’equip educatiu d’A Peu de Carrer i amb el suport d’una persona d’infermeria del centre de salut.

dossier