COMUNITAT

Orientar a estimular processos de transformació i millora de l’entorn, com a eix, el vincle territorial i partint de l’apoderament de les persones, entitats i xarxes … Oferint eines i recursos per tal d’esdevenir aquests com a protagonistes del canvi social

A peu de carrer

FOTO 10És un projecte d’intervenció socioeducativa que es desenvolupa a l’espai públic, en els barris de Ponent de Tarragona: Campclar, El Pilar, Torreforta, Riuclar, Parc Riuclar, La Floresta, L’Albada i la Granja. Treballa amb la finalitat d’observar, detectar, prevenir i actuar davant les necessitats i demandes d’infants, adolescents, joves i les seves famílies.

L’origen del projecte neix després de les reiterades situacions viscudes amb el grup de més grans del Centre Obert, el qual a l’arribar als 12 anys es va desfer i es va perdre la referència de l’educador. D’aquí sorgeix la reflexió de la manca d’actuació en medi obert i la necessitat d’arribar a una determinada població. És llavors quan la Fundació Casal l’Amic inicia el seu projecte A peu de Carrer.

La intervenció socioeducativa en medi obert del projecte A Peu de Carrer es basa en una metodologia on l’equip educatiu entén el carrer des del carrer amb un criteri de proximitat, de presència i de participació activa en la vida de la comunitat.

El treball de carrer es divideix en dos grans blocs per arribar a assolir els objectius del projecte:

FOTO 11Les fases:

  1. Observació i coneixement del medi.
  2. Identificació i priorització de les necessitats.
  3. La intervenció socioeducativa.
  4. L’avaluació

Les línies d’intervenció:

  • Presència al carrer: rutes, dinamitzacions ordinàries i extraordinàries
  • Treball amb la xarxa comunitària: InfoCarrer
  • Intervenció socioartística

 

imagedossier

Formi-guejant a les escoles

FOTO 12 (1)De la línia d’intervenció socio-artística del projecte sorgeix el formi-guejant, una intervenció comunitària amb llenguatge artístic que pretén conèixer l’estat emocional del barri; d’aquesta intervenció sorgeix el Formi-guejant a les escoles que, finançada pel fòrum social d’educació, pretén ajudar en la millora de l’educació publica, realitzant una actuació a les escoles públiques dels barris de ponent per tal d’analitzar l’estat emocional dels alumnes envers a l’escola, proporcionant així major coneixement de com perceben l’entorn on passen una gran part del seu dia.

Els infants experimenten una emoció de forma particular depenent de les seves experiències anteriors, del seu aprenentatge i de la situació concreta. Algunes de les reaccions fisiològiques i comportaments que desencadenen les emocions són innates mentre que d’altres poden adquirir-se ja sigui per l’experiència directa com per la observació dels altres infants del seu entorn. D’aquí la importància d’una escola percebudament sana i el coneixement de l’escola sobre aquesta percepció.

PROMOCIÓ DE LA SALUT

Proporcionar eines a les persones per tal d’assolir per ells mateixos el màxim desenvolupament de les seves capacitats per viure i conviure en equilibri en el seu entorn i la percepció que en té d’ aquest.

Rutes de Salut

FOTO 6Dins la línia d’intervenció socioeducativa de presència al carrer, A Peu de Carrer desenvolupa tot un seguit de dinamitzacions d’espais públics per treballar aspectes relacionats amb la salut des d’una perspectiva preventiva i a la vegada de promoció d’hàbits saludables.

Per una banda, l’equip programa les Rutes de Salut. Aquesta activitat es porta realitzant des de fa anys i en les quals s’han tractat, fins ara, diverses temàtiques relacionades amb la salut com l’alimentació, la salut sexual, la violència gènere, les addiccions, relacions de parella, el VIH, la SIDA i les Infeccions de Transmissió Sexual (ITS), la sexualitat femenina, la diversitat sexual o la salut a l’estiu, entre altres. En aquesta activitat, l’equip educatiu de medi obert dels barris de Ponent surt al carrer acompanyats d’un agent municipal de salut. Aquesta acció consisteix en realitzar un seguit de dinàmiques amb els i les joves que hi ha pels carrers, parcs i places dels barris de Ponent de Tarragona i es pretén crear un espai òptim pel debat sobre diversos aspectes de la salut. En aquest espai a l’aire lliure els i les joves poden expressar els seus dubtes i inquietuds relacionades amb la salut a peu de carrer.

D’altra banda, i com a acció innovadora de 2015, també es desenvolupen les Rutes de salut amb famílies. Aquesta acció és una activitat coorganitzada amb l’ABS La Granja – Torreforta i ve donada per la necessitat detectada de treballar amb famílies que tenen cura d’infants de 0 a 12 anys principalment i d’aquesta manera poder anar més enllà de la intervenció amb infants i joves. Per tal de treballar amb aquestes s’escull una temàtica identificada com a necessitat a tractar. L’objectiu de desenvolupar aquesta activitat conjuntament amb membres de l’equip de l’Àrea Bàsica Sanitària del Centre d’Atenció Primària Torreforta – La Granja és donar-li més contingut tècnic a nivell de salut i a la vegada comunitari, a més a més, d’apropar les famílies al centre de salut de referència. És per això que les rutes que es fan són amb dos membres de l’equip educatiu d’A Peu de Carrer i amb el suport d’una persona d’infermeria del centre de salut.

dossier

Formi-guejant

formigejantEmmarcat en el projecte d’A Peu de Carrer, sorgeix una nova línia d’intervenció sobre el mateix entorn, no només amb la població. Es treballa en el donar sentit al fet de cuidar el barri, si no creant un territori i una comunitat socialment responsable, realitzant intervencions socioartístiques que promouen la creativitat i la imaginació, per tal d’incidir sobre la percepció d’un entorn segur.

El projecte d’art social FORMI-GUEJANT té com objectiu treballar la salut percebuda de la població i les emocions d’aquests envers el seu barri. Per poder treballar-ho es fa per mitjà d’un símil de dos macro societats: Les formigues amb el seu sistema colonial i les persones amb el seu sistema de creixement perifèric entorn un nucli urbà.

La intervenció socioartística té com a finalitat identificar l’estat emocional del barri o de la zona on s’actua i realitzar un anàlisi per identificar l’estat emocional de la ciutat per mitjà d’una relació de les diferents emocions amb els seus corresponents colors.

Del resultat de les diferents intervencions s’ obté un retorn a la població que s’efectua amb:

Un Estudi etnogràfic, que ens permetrà fer un mapa emocional del barri.

Una exposició artística on es mostra el procés de treball.

Rugbi

FOTO 9La Fundació Casal l’Amic i el Club Rugbi Tarragona vam iniciar un projecte de col·laboració al 2013-14 per fomentar l’esport amb els infants del Centre Obert. Això ens ha permès promoure la integració dels infants, fer promoció de la salut, actuar mitjançant una eina d’intervenció que aprofita els valors que aporta aquest esport (humilitat, motivació, amistat, compromís, integritat, passió, solidaritat, disciplina, respecte, lleialtat, sacrifici i altruisme) i crear sinèrgies amb algunes entitats de la ciutat. Aquesta col·laboració a evolucionat a ser un entrenament setmanal els dijous conjuntament amb el Club de Rugbi a les seves pròpies instal·lacions. Aquesta dinàmica ha generat que alguns dels infants participin als partits dels dissabtes.

Des de la Fundació considerem que és una bona eina per a treballar la cohesió de grup, la tolerància, el contacte físic i la gestió de les emocions, vetllar per l’adquisició de habilitats socials, promoure l’autonomia dels infants, educar per la igualtat de gènere, fomentar actituds i pràctiques positives en l’àmbit de la salut i generar un espai de convivència.

La pràctica es un bon escenari on observar i intervenir en el procés socioeducatiu de l’infant. Més enllà de la competició en si mateixa que ofereix l’esport, aquest permet treballar conjuntament competències normatives, relacionals, emocionals, físiques i d’higiene i transmetre valors, experiències d’èxit, gestió del fracàs i l’esperit de superació.

Escudo_Club_de_Rugby_Tarragona