COMUNITAT

Orientar a estimular processos de transformació i millora de l’entorn, com a eix, el vincle territorial i partint de l’apoderament de les persones, entitats i xarxes … Oferint eines i recursos per tal d’esdevenir aquests com a protagonistes del canvi social

A peu de carrer

FOTO 10És un projecte d’intervenció socioeducativa que es desenvolupa a l’espai públic, en els barris de Ponent de Tarragona: Campclar, El Pilar, Torreforta, Riuclar, Parc Riuclar, La Floresta, L’Albada i la Granja. Treballa amb la finalitat d’observar, detectar, prevenir i actuar davant les necessitats i demandes d’infants, adolescents, joves i les seves famílies.

L’origen del projecte neix després de les reiterades situacions viscudes amb el grup de més grans del Centre Obert, el qual a l’arribar als 12 anys es va desfer i es va perdre la referència de l’educador. D’aquí sorgeix la reflexió de la manca d’actuació en medi obert i la necessitat d’arribar a una determinada població. És llavors quan la Fundació Casal l’Amic inicia el seu projecte A peu de Carrer.

La intervenció socioeducativa en medi obert del projecte A Peu de Carrer es basa en una metodologia on l’equip educatiu entén el carrer des del carrer amb un criteri de proximitat, de presència i de participació activa en la vida de la comunitat.

El treball de carrer es divideix en dos grans blocs per arribar a assolir els objectius del projecte:

FOTO 11Les fases:

  1. Observació i coneixement del medi.
  2. Identificació i priorització de les necessitats.
  3. La intervenció socioeducativa.
  4. L’avaluació

Les línies d’intervenció:

  • Presència al carrer: rutes, dinamitzacions ordinàries i extraordinàries
  • Treball amb la xarxa comunitària: InfoCarrer
  • Intervenció socioartística

 

imagedossier

PROMOCIÓ DE LA SALUT

Proporcionar eines a les persones per tal d’assolir per ells mateixos el màxim desenvolupament de les seves capacitats per viure i conviure en equilibri en el seu entorn i la percepció que en té d’ aquest.

Rutes de Salut

FOTO 6Dins la línia d’intervenció socioeducativa de presència al carrer, A Peu de Carrer desenvolupa tot un seguit de dinamitzacions d’espais públics per treballar aspectes relacionats amb la salut des d’una perspectiva preventiva i a la vegada de promoció d’hàbits saludables.

Per una banda, l’equip programa les Rutes de Salut. Aquesta activitat es porta realitzant des de fa anys i en les quals s’han tractat, fins ara, diverses temàtiques relacionades amb la salut com l’alimentació, la salut sexual, la violència gènere, les addiccions, relacions de parella, el VIH, la SIDA i les Infeccions de Transmissió Sexual (ITS), la sexualitat femenina, la diversitat sexual o la salut a l’estiu, entre altres. En aquesta activitat, l’equip educatiu de medi obert dels barris de Ponent surt al carrer acompanyats d’un agent municipal de salut. Aquesta acció consisteix en realitzar un seguit de dinàmiques amb els i les joves que hi ha pels carrers, parcs i places dels barris de Ponent de Tarragona i es pretén crear un espai òptim pel debat sobre diversos aspectes de la salut. En aquest espai a l’aire lliure els i les joves poden expressar els seus dubtes i inquietuds relacionades amb la salut a peu de carrer.

D’altra banda, i com a acció innovadora de 2015, també es desenvolupen les Rutes de salut amb famílies. Aquesta acció és una activitat coorganitzada amb l’ABS La Granja – Torreforta i ve donada per la necessitat detectada de treballar amb famílies que tenen cura d’infants de 0 a 12 anys principalment i d’aquesta manera poder anar més enllà de la intervenció amb infants i joves. Per tal de treballar amb aquestes s’escull una temàtica identificada com a necessitat a tractar. L’objectiu de desenvolupar aquesta activitat conjuntament amb membres de l’equip de l’Àrea Bàsica Sanitària del Centre d’Atenció Primària Torreforta – La Granja és donar-li més contingut tècnic a nivell de salut i a la vegada comunitari, a més a més, d’apropar les famílies al centre de salut de referència. És per això que les rutes que es fan són amb dos membres de l’equip educatiu d’A Peu de Carrer i amb el suport d’una persona d’infermeria del centre de salut.

dossier