Responsable    Fundació Casal l’Amic | NIF: G43519461 |
Telèfon: 977 55 28 34 | comunicacio@sinergia.org | Riu Llobregat, bloc 4 esc. 10 1r 2n | 43006 Tarragona.
Finalitat                          Tractament de dades de persones que fan demandes relacionades amb voluntariat, donacions, enviament de CVs i altres formularis de contacte amb l’entitat.

Termini de conservació de les dades:
· Contacte: Un màxim de tres anys.
· Voluntariat: Mentre es mantingui la condició de voluntari.
· Donacions: Mentre es mantingui la condició de soci.
· CV : Es conserven durant un any.

Legitimació Consentiment de la cessió de dades personals per part de l’interessat.
Destinataris      Només hi ha cessió de dades a la Coordinadora Sinergia Social en cas d’enviament de curriculums vitae.
No hi ha cap mena de cessió de dades en cas de contacte, voluntariat i donacions.
Drets                 Dret d’accés a les seves dades personals i al tractament de les mateixes.
Dret de rectificació de dades personals inexactes o incompletes.
Dret de supressió (o dret a l’oblit) quan les dades ja no són necessàries per a la finalitat per a la qual es van recollir, quan es revoca el consentiment, quan l’interessat s’oposa al tractament, quan les dades hagin estat tractades il·lícitament, i quan les dades s’hagin de suprimir per complir una obligació legal.
Dret d’oposició a poder-se negar al tractament llevat que l’entitat sigui autoritzada per imperatiu legal.
Dret a la limitació del tractament quan, a petició de la persona interessada, les seves dades personals es deixin de tractar.
Dret a la portabilitat de dades en cas que hi hagi modificacions en el responsable del projecte.

Dret a revocar o retirar el consentiment per a l’ús d’imatges, en qualsevol moment, només manifestant aquesta voluntat a l’entitat.

Dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de control. 

Pot exercir qualsevol dels seus drets dirigint-se a l’adreça física o electrònica del Responsable