Missió

L’objectiu principal de la Fundació Casal l’Amic és l’acció socioeducativa adreçada a la prevenció, promoció, formació i inserció personal i social de la infància, adolescència i joventut en risc social i les seves famílies i adults de la comunitat educadors/es. El seu àmbit d’intervenció és el municipi de Tarragona i els contextos socioeducatius, en l’espai del lleure o com a complement institucional, oferint recursos socioeducatius allà on no arriba l’administració.

Visió

Ser una entitat sense afany de lucre que intervé professionalment des d’una perspectiva comunitària i que acompanya el procés d’aprenentatge i creixement professional dels seus membres. Tenir una important cohesió interna, amb implicació activa del seu Patronat i que pren les decisions per acord i consens i potencia el treball en equip.

Valors

Creiem en la sostenibilitat, l’eficiència, el compromís amb la realitat social, l’autonomia professional i econòmica, la creativitat i la innovació professional, el voluntariat, la construcció de processos interna i externament i la coherència entre els projectes educatius i l’ideari.

L’ideari

Creiem en la intel·ligència emocional, en la resiliència, en l’autonomia i el sentit de l’humor com a eines personals. En la competència social, la gestió alternativa dels conflictes, l’arrelament a la comunitat i la sostenibilitat com a estratègia col·lectiva. El respecte als drets humans, la solidaritat i la justícia social com a ideals per transformar el món.