Formació

Oferim accions formatives adreçades a infants, joves, universitaris i assessorament en accions socioeducatives. 

  • Càpsules formatives d’àmbit professional
  • Tallers de formació sobre Educació Social (Educació de carrer)
  • Tallers de promoció i prevenció a les escoles
  • Taller de Capacitació Digital (TCD):

Actualment, existeix una societat on el món tecnològic està molt present en les nostres activitats diàries. L’ús de les eines digitals és gairebé imprescindible per a tothom, d’aquesta manera les persones amb uns recursos econòmics baixos o bé amb un coneixement nul dels recursos informàtics, presenten diferents dificultats a l’hora d’utilitzar aquestes eines digitals.

Aquest projecte pretén crear una igualtat d’oportunitats per la població del municipi la qual no té uns bons coneixements digitals i es troba en un nivell inferior d’aprenentatge respecte a la resta de la població.