Lloc de Treball: Monitor/ora Camp de Treball Re-Coopera Ponent

Categoria: Monitor/ora

Temporalitat: Del 25/06/18 al 15/07/18

Jornada i sou: Del 25 al 29 mitja jornada. Del 30 al 15 jornada complerta amb pernoctació. Sou segons Conveni Acció social. 1.016€ bruts aproximadament.

Projecte: Camp de treball Re-Coopera Ponent amb joves d’entre 14 i 17 anys amb l’objectiu de fomentar el treball comunitari amb l’arranjament d’habitatges i l’experiència en activitats formatives i d’oci.

A valorar coneixement i experiència en:

  • Formació relacionada amb l’àmbit social.
  • A valorar, títol de monitoratge de lleure.
  • Experiència en intervencions amb joves.
  • Coneixement de l’entorn sociocultural i territorial dels barris de Ponent.
  • Altra aportació professional d’interès al programa.

Persona de contacte i contacte:
Si esteu interessats/ades, podeu enviar el CV fins el 29 de maig al correu electrònic: estiu@casalamic.org amb “oferta monitor” com assumpte.