FORMACIÓ I OCUPACIÓ

Oferim accions formatives adreçades a infants, joves, universitaris i assessorament en accions socioeducatives.

EDUCACIÓ I FAMÍLIA

ACCIÓ COMUNITÀRIA