La Fundació Casal l’ Amic compta amb un equip de 20 treballadors i treballadores provinents de diferents àmbits; educació social, psicologia, antropologia, belles arts, migració i mediació social i treball social. L’entitat també compta amb un important teixit social de voluntaris i voluntàries que col·laboren en diferents moments del projectes i en la difusió i organització dels actes solidaris

EQUIP

Aracne (Integrals)  integralsfca@casalamic.org

 • Anna Ribas
 • Maria Pallarès

Beques beques@casalamic.org

 • Mercè Alamon
 • Natàlia Avilés

TEA

 • Albert Arnavat
 • Anna Fernández
 • Cristina Garcia
 • Maria Mouzo
 • Sílvia Martínez

CENTRE OBERT centreobert@casalamic.org

 • Anabel González
 • Jesús Fraile
 • Noemí Pàmies

EDUCO educofca@casalamic.org

 •  Anabel González
 • Maria Pallarès

A PEU DE CARRER apeudecarrer@casalamic.org

 • Joan Marc Vendrell
 • Maria Pallarès
 • Natalia Avilés

PROINFÀNCIA direcciotecnica@casalamic.org

 • Cinta Fabregat

EQUIP DIRECTIU

COORDINACIÓ TÈCNICA direcciotecnica@casalamic.org

 • Cinta Fabregat
COORDINACIÓ DE GESTIÓ gestio@casalamic.org

 • Bea Caballer
COORDINACIÓ TERRITORIAL ENTITATS SINERGIA SOCIAL TARRAGONA: vivian@sinergia.org

 • Viviana Cano

PATRONAT

NUCLI ESTRATÈGIC

 • Alicia de Blas
 • Aitor Caballero
 • Bea Caballer
 • Cinta Fabregat
 • Domènec Domènech
 • Jordi Navarro
 • Núria Rodríguez
 • Pere Molins
 • Viviana Cano
PATRONAT

Format per un total de 8 persones, 1 president, 2 vicepresident/a, 1 secretari, 1 tresorera i 3 vocals.

CONSELL ASSESSOR

 • Aitor Caballero
 • Agustí Ayats
 • Alicia de Blas
 • Anabel González
 • Bea Caballer
 • Domènec Domènech
 • Eva González
 • Javier Vargas
 • Jordi Collado
 • Jordi Navarro
 • Llucia Maseda
 • Mercè Alamon
 • Montserrat Castelló
 • Núria Rodríguez
 • Pere Molins
 • Yerba Segura
 • Viviana Cano